Tên công ty: Công ty TNHH Điện Máy Trần Gia
Điện thoại kinh doanh

KD Sanaky : 0938580001

Emailsanakyhcm@gmail.com
Website : https://sanakysaigon.com/

Kho hàngKhu công nghiệp Tân Tạo, Bình Tân, Tp.HCM
Nhà máy phía NamKCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương
Trung tâm Sanaky Tân Tạo
Lô 54 Đường số 2 KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
SĐT: 0938580001

Nhà máy phía BắcCụm CN Quất Động mở rộng, Huyện Thường Tín , Hà Nội

https://www.linkedin.com/in/s%C3%A0i-g%C3%B2n-sanaky-57368619a/

https://www.youtube.com/channel/UCB4FC267-uVChr6PzMn3Dcg?view_as=subscriber

https://www.facebook.com/Sanaksaigon/

https://about.me/sanakysaigon